verze pro tisk

Kontakt

Advokátní kancelář Horák & Partneři

 


 

Advokátní kancelář Horák a Partneři, Bezručova ulice, Plzeň
Advokátní kancelář Horák a Partneři, Bezručova ulice, Plzeň

 

V případě, že dojde mezi klientem, který je spotřebitelem a advokátem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou smluvních stran, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora, se sídlem Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail epodatelna@cak.cz. Bližší informace ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stanoví zákona o ochraně spotřebitele a lze je najít i na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz