Kontakt

Advokátní kancelář
Horák & Partneři

IČ: 73735060

Adresa: Bezručova 153/9, Plzeň, 301 00

www.advocates.cz
E-mail: advocates@advocates.cz

Důležité kontakty


Bezručova 153/9,
301 00 Plzeň


Tel: 377 237 503

Fax: 377 320 269


advocates@advocates.cz

Máte zájem o naše služby?
Kontaktujte nás

V případě, že dojde mezi klientem, který je spotřebitelem a advokátem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou smluvních stran, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora, se sídlem Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail epodatelna@cak.cz. Bližší informace ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stanoví zákona o ochraně spotřebitele a lze je najít i na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz

Kde nás najdete