Náš tým

JUDr. Václav Horák

  • zakladatel advokátní kanceláře
  • advokátem od roku 1984
  • č. průkazu české advokátní komory 176
  • komunikace v českém, německém a ruském jazyce

JUDr. Václva Horák


Mgr.
Martin Sebera

Mgr. Martin Sebera

  • advokát od roku 2008
  • č. průkazu české advokátní komory 12284
  • komunikace v českém a anglickém jazyce

JUDr. Mgr. Martin Horák

  • advokát od roku 2012
  • č. průkazu české advokátní komory 14420
  • komunikace v českém a německém jazyce

JUDr. Mgr. Martin Horák


Barbora Klimešová

Barbora Klimešová

asistentka