Náš tým

JUDr. Václav Horák
  • zakladatel advokátní kanceláře
  • advokátem od roku 1984
  • č. průkazu české advokátní komory 176
  • komunikace v českém a německém jazyce
Mgr. Martin Sebera
  • advokát od roku 2008
  • č. průkazu české advokátní komory 12284
  • komunikace v českém a anglickém jazyce
JUDr. Mgr. Martin Horák
  • advokát od roku 2012
  • č. průkazu české advokátní komory 14420
  • komunikace v českém a německém jazyce
Michaela Soukupová

asistentka